INTERNET 4G 200GB

INTERNET 4G 200GB

Oferta limitada 25,00€/mes *

Engade TV dende 1€/mes

* Router 4G, chamadas ilimitadas, cota de línea e I.V.E. incluído.


INTERNET 4G/5G ilimitado

INTERNET 4G/5G ilimitado

dende 32,00€/mes *

Engade TV dende 1€/mes

* Router 4G, chamadas ilimitadas, cota de línea e I.V.E. incluído.

**Router 5G PRO Wi-Fi 6: Alta 50€ | + 7€/mes


INTERNET 4G/5G ilimitado + MÓBIL 20GB

INTERNET 4G/5G ilimitado + MÓBIL 20GB

dende 35,00€/mes *

Engade TV dende 1€/mes

* Router 4G, chamadas ilimitadas, cota de línea e I.V.E. incluído.

**Router 5G PRO Wi-Fi 6: + 5€/mes


INTERNET 4G/5G ilimitado + MÓBIL 50GB

INTERNET 4G/5G ilimitado + MÓBIL 50GB

dende 40,00€/mes *

Engade TV dende 1€/mes

* Router 4G, chamadas ilimitadas, cota de línea e I.V.E. incluído.

**Router 5G PRO Wi-Fi 6: + 5€/mes


INTERNET 4G/5G ilimitado  + MÓBIL 150GB

INTERNET 4G/5G ilimitado + MÓBIL 150GB

dende 45,00€/mes *

Engade TV dende 1€/mes

* Router 4G, chamadas ilimitadas, cota de línea e I.V.E. incluído.

**Router 5G PRO Wi-Fi 6: + 5€/mes


* Disponibilidade 5G suxeta a zona xeográfica.
* A facturación dos servizos 4G realizarase en base a mensualidades compretas. Non se realizarán divisións ou prorrateos en función dos días en que os servicios se utilicen durante un mes en particular. Permanencia de 3 meses. Penalización por incumprimento de permanecia: as cotas pendentes de pago.

* Chamadas a numeración especial non incluídas. ver tarifa.

Internet 4G e 5G Ilimitada de alta velocidade en calquera zona rural de Galicia.


Ideal para familias e negocios en zonas rurais de Galicia onde non chega a fibra.Lin e acepto a información sobre protección de datos.

Segundo o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Os teus datos serán utilizados para xestionar a consulta que nos realices e poder responderte por teléfono ou correo electrónico. A base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento explícito, prestado se proporcionas a túa información persoal. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Poderás acceder, rectificar e suprimir os datos así como outros dereitos, como se explica na información adicional no aviso legal.

Autorizo o envío de comunicacións por e-mail dos nosos produtos

Se aceptas poderás recibir por e-mail información sobre os nosos descontos, promocións e información de novos produtos. A información adicional atoparala no aviso legal da nosa páxina web.

En menos de 24 horas responderemos a túa consulta de zonaFibra Rural. Internet para zonas rurales gallegas

INTERNET RURAL GRELO
A solución para navegar a alta velocidade en zonas galegas donde non chega a fibra óptica.

INTERNET 4G 200GB

25,00€/mes* I.V.E. incluído Oferta limitada


* Router 4G, cota de línea e I.V.E. incluído. Permanencia de 3 meses. Penalización por incumprimento de permanecia: as cotas pendentes de pago.


INTERNET 4G/5G Ilimitado

32,00€/mes* I.V.E. incluído

* Router 4G, cota de línea e I.V.E. incluído. Permanencia de 3 meses. Penalización por incumprimento de permanecia: as cotas pendentes de pago.


**Router 5G PRO Wi-Fi 6: Alta 50€ | + 7€/mes

Estás a dubidar se terás unha boa cobertura de internet para traballar dende unha zona rural en Galicia?


CONSÚLTANOS A TÚA ZONA
loader